Oferta

Biuro rachunkowe proponuje następujący zakres usług:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość,
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
– sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT dla wszystkich rodzajów ksiąg rachunkowych i podatkowych,
– sporządzanie innych ewidencji:
• środków trwałych,
• wyposażenia,
– obsługa spraw pracowniczych w zakresie podatkowym:
• listy płac,
• karty wynagrodzeń,
– sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych deklaracji:
• CIT
• PIT
– sporządzanie deklaracji i innych dokumentów do ZUS w oparciu o Program Płatnik
– dostarczanie ZUS-owskich dokumentów przez INTERNET.

Posiadamy najnowsze oprogramowanie umożliwiające generowanie oraz wysyłkę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zajmujemy się również pomocą w rozpoczęciu działalności gospodarczej:

– kierując w odpowiedniej kolejności do odpowiednich Urzędów,
– pomagamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania,
– pomagamy w zrozumieniu niektórych zagadnień podatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wybranej działalności gospodarczej.

Ceny Biura rachunkowego

Ceny negocjowane są indywidualnie w zależności od poświęconego czasu dla danej firmy i uzależnione od:
– rodzaju i ilości stosowanych ewidencji (ksh, kpir, VAT)
– ilości dokumentów źródłowych,
– liczby właścicieli i pracowników (częstotliwość rotacji pracowników)
– innych zagadnień mające wpływ na pracochłonność obsługi danej firmy (terminy dostarczania dokumentów do biura, dokumentacja do obsługi bankowej, wezwania do zapłaty, itp.)

Rozpoczynając współpracę nikt nie jest w stanie w pełni określić rzeczywistego czasu poświęconego na obsługę danej firmy dlatego przyjmujemy zasadę ustalenia ceny minimalnej, która może ulec zmianie po okresie wstępnej współpracy.

Facebook Icon