Split payment od 01.11.2019

Od 1 lipca 2018 roku banki miały obowiązek założenia dodatkowego konta dla celów VAT przy firmowych kontach bankowych. Utworzone konta służyła do dokonywania płatności za faktury VAT. Wyłącznie przez firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są podatnikami VAT czynnymi. Płatności te polegają na zapłacie kwoty VAT na nowo utworzone konto VAT oraz kwoty netto z FV na stare konto bankowe.

Więcej informacji w artykule naszego autorstwa: http://www.bydgoskiemarki.pl/2019/10/02/obowiazkowy-split-payment-od-01-11-2019/

Posted on: 8 października 2019
Facebook Icon