Biała lista podatników VAT

Kilka najważniejszych uwag dotyczących białej listy podatników VAT. Na początek co to jest ta biała lista? Biała lista to wykaz podmiotów zawierająca określone dane. Ma ona służyć do weryfikacji kontrahentów z którymi zamierzamy współpracować, jak również będzie wykorzystywana przez fiskusa do dalszego uszczelniania systemu VAT w Polsce. Ma ona stanowić jednolitą bazę podmiotów służącą do pozyskiwania danych niezbędnych do dokonywania oceny kontrahentów dla celów między innymi podatku VAT.

Utworzenie białej listy przez fiskusa daje możliwość z jednej strony weryfikacji kontrahentów, a z drugiej strony brak takiej weryfikacji może skutkować brakiem możliwości odliczenia VAT w momencie współpracy z kontrahentem nie rzetelnym.

Wśród danych, które możemy z białej listy podatników VAT jest nr rachunku bankowego kontrahenta którym należy rozliczać zobowiązania z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług. I następnych haczyk fiskusa zapłata na inny rachunek bankowy może mieć negatywne skutki podatkowe. Przypomnijmy zasadę – uznania za koszty działalności zakupów towarów i usług w kwocie powyżej 15.000,00 PLN pod warunkiem zapłaty omawianych faktur przelewem. Obecnie przelewem na rachunek bankowy wykazany w białej liście.

Reasumując biała lista podatników VAT:

– udostępnia zestaw danych o kontrahencie,

– pomaga w weryfikacji kontrahenta,

– pomaga fiskusowi walczyć z nierzetelnymi podatnikami,

– uniemożliwia lub utrudnia stosowanie nieuczciwych praktyk podatkowych.

Na koniec kilka dat

1.09.2019 wchodzi w życie biała lista

1.01.2020 wchodzą w życie restrykcje dotyczące:

– solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe wynikające z dostawy towarów lub świadczenia usług w części przypadającej na dostawy towarów lub świadczenie usług których zapłata została dokonana na inny rachunek bankowy niż wykazany w białej liście

– zaliczanie w koszty wydatków zapłaconych na inny rachunek bankowy niż wykazany w białej liście (oczywiście mówimy o kwotach powyżej 15.000,00)

Białą listę można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługiwanej przez MF oraz CEIDG

Posted on: 4 września 2019
Facebook Icon